หน้าแรก

ไอเดีย


โรงเรียนเปลี่ยนใหม่

เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง” ซึ่ง กสศ.ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  และ 11 เครือข่ายร่วมปฏิรูป โดยมีโรงเรียนสมัครใจเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนากว่า 700 แห่งทั่วประเทศ